รับจัดสวน

บทความน่ารู้

เทคนิคการดูแลต้นบอนไซ

บอนไซเป็นศิลปะของญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาขึ้นมาให้มีลักษณะเฉพาะ เป็นการปลูกต้นไม้ในกระถางขนาดเล็กมีการดัดแต่งกิ่งก้านด้วยลวดเพื่อดัดให้มีรูปทรงที่เป็นศิลปะ ในการทำบอนไซก็เพียงเสมือนย่อส่วนของต้นไม้ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็ก และการเลี้ยงบอนไซก็เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งเพิ่มกิจกรรมยามว่าง ทำให้ผู้เลี้ยงมีความสุขเพลิดเพลินได้


การดูแลบอนไซ

การดูแลบอนไซนั้นต้องให้ความสำคัญกับทุกส่วนเพราะภาพลักษณ์ของบอนไซต้องสวยงามทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น ราก, ลำต้น, กิ่ง, ก้านและใบ นอกจากนี้ยังมีการให้น้ำ, ให้ปุ๋ยและการพรวนดิน

การใช้น้ำ ก็แล้วแต่ลักษณะของกระถางที่ใช้ปลูกขอต้นนั้นๆ และยังมีความต้องการของไม้บอนไซพันธุ์นั้นๆ อีกด้วย ควรปลูกไว้กฃางแดดเพื่อให้ต้นบอนไซได้รับแสงแดดเต็มที่ ควรรถน้ำให้บ่อยเพราะบอนไซชอบน้ำ บางต้นต้องรถน้ำวันละ 3-4 ครั้งต่อวัน  

การให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่นิยมคือ ปุ๋ยคอก เนื่องจากเป็นปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมีส่งผลอันตราต่อบอนไซ ในการให้ปุ๋ยควรให้4-6 เดือนต่อหนึ่งครั้ง

การพรวนดิน ให้เปลี่ยนดินปีละ 2 ครั้ง ส่วนในการเปลี่ยดินนั้นต้องรอให้ดินแห้งก่อน

 

ตลาดต้นไม้ ดูทั้งหมด >>