รับจัดสวน

บทความน่ารู้

จัดแต่งสวนด้วยผักสวนครัว


จัดสวนง่ายๆ ด้วยผักสวนครัว ปลูกง่าย สวยงาม รับประทานได้ ซึ่งการจัดตกแต่งสวนไม่ใช่เรื่องยกอีกต่อไปไม่ต้องไปหาต้นไม้ที่สวยๆ ราคาแพงๆ มาจัดตกแต่งให้เปลืองงบประมาณ และมีใช้ประโยชน์จากต้นไม้นั้นๆ ไม่ได้นอกจากความสวยงาม ซึ่งการปลูกผักสวนครัวนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ไม่ต้องมีทักษะการปลูกที่สูงมากมายแต่ต้องให้ความสำคัญดูแลเอาใจใส่มากกว่าต้นไม้ยืนต้น เนื่องจากผักสวนครัวเป็นพืชบอบบางหากขาดน้ำอาจทำให้เหี่ยวเฉาและตายไปได้ แต่อย่างรไรก็ตามการแต่งสวนด้วยผักสวนครัวก็เป็นการเพิ่มกิจกรรมกลางแจ้ง ฝึกการเอาใจใส่ ความอดทด และยังเพิ่มความเพลิดเพลินอีกด้วย

การดูแลผักสวนครัว

การรดน้ำ ควรรดน้ำเช้า-เย็นในปริมาณที่พอดีและรดเบาๆ อย่าให้พื้นแฉะเกินไปจะไปทำให้เนื้อดินพัง และห้ามรดน้ำกลางเที่ยงวันเพราะเป็นช่วงที่ผักได้รับแสงในปริมาณมากหากรดน้ำจะทำให้พืชปรับอุณหภูมิไม่ทันทำให้เหี่ยวเฉาได้

การพรวนดิน ควรพรวนดินทุกๆ 8-10 วัน พรวนให้ทั่วๆ เนื้อดินพืชจะได้รับน้ำได้ทั่วถึงแต่ควรระวังอย่างให้ลึกมากจะทำให้โดนราก อาจทำให้ตายได้

การกำจัดวัชพืช ในขณะที่พรวนดินนั้นเราก็กำจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชไปด้วย มหมั่นสังเกตสิ่งที่ทำลายตัวพืชของเรา

การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเป็นการเพิ่มแร่ธาตุให้แต่พืชผักได้เจริญงอกงาม สมบูรณ์ แต่ต้องเลือกปุ๋ยที่เหมาะกับพืชชนิดนั้นและใส่ในปริมาณที่พอดี เมื่อใส่แล้วรดน้ำตามให้พื้นดินชุ่ม

 

ตลาดต้นไม้ ดูทั้งหมด >>