รับจัดสวน

บทความน่ารู้

ปุ๋ยที่เหมาะสำหรับสวนของคุณ

ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0
ปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของใบ เร่งให้แตกยอด ออกกิ่งก้านสาขาให้มากขึ้น เหมาะสำหรับใส่กับต้นไม้ที่พึ่งปลูกใหม่ๆได้ 4-8 วัน เนื่องจากต้นไม้ที่เปลี่ยนดินหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อาจจะอ่อนแอลงและใบอาจจะร่วงลงได้ 

ปุ๋ยสูตร 15-15-15
ปุ๋ยสูตรนี้หากเรียกในวงพ่อค้าขายปุ๋ยว่าปุ๋ยเสมอ ซึ่งปุ๋ยสูตรนี้สามารถใส่กับพืชได้ทุกพันธุ์เพราะมีปริมาณแร่ธาตุที่เท่าๆ กัน เหมะาสำหรับต้นไม้ที่ปลูกนาน ปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยที่ใส่ว่ายที่สุด ไม่ต้องเลือกด้านที่จะใส่ ควรใส่ 1 ครั้งต่อ 4-5 สัปดาห์

ปุ๋ยละลายช้า
ปุ๋ยชนิดนี้จะบรรจุอยู่ในสารเคลือบโพลิเมอร์ชนิดพิเศษทำให้สารอาหารภายในเม็ดปุ๋ยค่อยๆซึมออกมาช้าๆ เม็ดปุ๋ยส่วนใหญ่มีสีเหลืองคล้ายเมล็ดพืช สามารถใส่ได้กับต้นไม้ทุกประเภท แต่จะมีราคาสูง เหมาะกับต้นไม้ประเภทกล้วยไม้เพราะปุ๋ยจะคงอยู่ในรูปเม็ดได้นาน

ปุ๋ยอินทรีย์
เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากธรรมชาติ อาจะเป็นมูลสัตว์ ใบไม้ที่หมักจนเน่า เป็นต้น ปุ๋ยประเภทนี้เหมาะสำหรับใส่กระถางที่มีดินแน่นทึบ น้ำผ่านได้ยาก การใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้น น้ำผ่านได้ดี อุ้มน้ำได้มากและมีความชุ่มชื้น

ตลาดต้นไม้ ดูทั้งหมด >>