สวนไทย.COM ชุมชนคนรักสวน แหล่งซื้อ-ขายต้นไม้ อุปกรณ์จัดสวน

ข้อตกลงในการเป็นสมาชิก

  1. สมาชิก ต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทที่ทาง สวนไทย.com ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด หากท่านละเมิด ทีมงาน สวนไทย.com มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ข้อมูล ของสมาชิก ในส่วนที่ท่านให้ไว้สำหรับการติดต่อ จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน สวนไทย.com จะไม่เปิดเผยข้อมูล ของท่าน เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ผู้เป็นสมาชิกแบบยืนยันบัตรประชาชน จะต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
  4. ทีมงาน สวนไทย.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขระบบ สมาชิก และสิทธิพิเศษต่างๆ รวมทั้งการยกเลิกความเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สวนไทย.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการลงโฆษณาต่างๆ เช่น แบนเนอร์ ในหน้าโฆษณา หรือหน้าเว็บใดๆ ของท่าน ภายใน สวนไทย.com
  6. สวนไทย.com เป็นเพียงสถานที่ ในการลงประกาศขายสินค้า หรือประกาศรับจ้าง หรือหาบริการงานสวน เท่านั้น หากมีความผิด หรือเสียหายที่เนื่องมาจาก ตัวสินค้า หรือบริการอื่นๆ หรือข้อความ ที่ลงประกาศ รวมทั้งการเจรจาตกลงกับผู้ที่ติดต่อ โดยเห็นประกาศจากทาง Web หรือการกระทำใดๆ อันเกี่ยวเนื่องมาจาก ประกาศ บน Web ทาง สวนไทย.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  7. สวนไทย.com ไม่ขอรับประกัน ความเสียหายของโฆษณา ที่เกิดขึ้นจากการลงโฆษณาในเว็บไซต์ หรือเกิดจากความผิดพลาดของระบบในเว็บไซต์